Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση Ποιότητας Η φιλοσοφία της Eurofresh  για συνεχή εξέλιξη στον τομέα της ποιότητας αποτελεί δέσμευση προς τον καταναλωτή και ταυτόχρονα στρατηγικό εταιρικό στόχο, ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Με συνεχείς  μικροβιολογικούς...